Hatályos rendeletek

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (I.16.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről módosítással egységes szerkezetben Letölthető: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed6dr3eo2dt1ee6em3cj4ca7cb4ce9bw4by1cc4g
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Letölthető: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg1ed8dr5eo8dt5ee0em1cj6ca7cb6cd7ce8by1cb6m
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésről Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed7dr6eo9dt6ee9em0cj1ca4cb9cd2ce5bw6bx7g
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg0ed1dr4eo5dt8ee7em6cj9ca0bz1ce4cc3bw8by9e
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.26.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg1ed6dr1eo0dt7ee6em5cj4ca3bz6ce5cb4ce1ce2c
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együtt élés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosítással egységes szerkezetben Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg4ed3dr8eo1dt8ee5em4cj5ca2cb1cd8cf3bz8bw1j
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról módosítással egységes szerkezetben  Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg8ed1dr0eo3dt0ee7em8cj5ca2by5bz2cf7bx4ce9i 
 
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (X.24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról módosítással egységes szerkezetben Letöltés: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed7dr2eo5dt6ee7em6cj5ca6by3ca6bw1bx0bx7i

Ecséd községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2020 (IV.8.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020 (V.29.) veszélyhelyzeti rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (XI.27.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (XI.27.) rendelete az önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnök tiszteletdíjának megállapításáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Ecséd községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (X.1.) rendelete a minibölcsődei ellátásról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi építési szabályzatról szóló 9/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete (HÉSZ rendelet)letöltés

HÉSZ 1. mell._SZ_1 kulterület szabalyozas 201910 aláírt

HÉSZ 2. mell._SZ_2 belterulet szabalyozas 201910 aláírt

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.11.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (IV.11) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (IV.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete a sportról szóló 11/2004. (IV.09.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 3/2005. (II.17.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete az Ecséd Község 2011-2016. évre szóló helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 8/2011. (VI.09.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete a víz és csatornadíjról szóló 20/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (XI.22.) rendelete Ecséd Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 16/2005. (XII.21.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről

SZMSZ hatályos 2016.04. 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (I.16.) rendelete a környezetvédelemről

Ecséd Községi Önkormányzata Képviselő-testületeének 5/2015 (I.21.) rendelete a civilszervezetek támogatásának rendjéről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IV.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelete a kitüntetések adományozásának rendjéről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015 (XI. 18.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  22/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (XII.9.) rendelete a település címeréről, zászlajáról és nevének használatáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013 (IV.9.) rendelete a gyermekvédelemről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (VI.06) önkormányzati rendelete az egészségügyi körzeteiről

Helyi adók befizetéshez számlaszámok