Tájékoztatás védőnő helyettesítéséről

Tájékoztatás Betegség miatt a védőnői szolgáltatás helyettesítéssel kerül ellátásra, amely ellátás Ulicska Árpádné védőnővel előre egyeztetett időpontban történik. Sürgős esetben hívható telefonszámok: +36 37 384 015 +36 20 221 5059 Ecséd, 2021. 04. 27. Maksa Mátyás polgármester

Tájékoztatás az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsődébe történő beiratkozásról

Kedves Szülők! Értesítem Önöket az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsődébe a 2021/2022-es nevelési évre történő   óvodai beíratás részleteiről: Az óvodai beiratkozás online formában történik, a kitöltött felvételi kérelem adatlap (felvételi kérelem 2021, letöltés) csatolásával, 2021.05.17-18-19.-én, az alábbi e-mail címen: ecsedigyongyszemovi@gmail.com, Az óvodai beiratkozásra az alábbi okmányok szükségesek, melyet a gyermek  első óvodai napján…

Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételi lakossági adatgyűjtés

A Központi Statisztikai Hivatal Ecséd településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek Országos statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételi- havi rendszerességű Az összeírási munkát a KSH megbízásából a STATEK Statisztikai Elemző…

Sajószöged-göd 400 kV-os távvezeték hálózaton a kikötött portál oszlopok helyreállítása, kikötő sodronyok cseréje

A MVM XPERT Zrt. Távvezetéki Divízió Igazgatóság  a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. megbízásából 2021. április 06-án megkezdte a címben jelölt távvezeték hálózaton a kikötött portáloszlopok helyreállítását, kikötő sodronyok cseréjével kapcsolatos építési munkáit. A munkálatok előreláthatóan 2021. május 28. napjáig tartanak. A munkavégzés kiterjed Ecséd község közigazgatási területéhez tartozó 0674/40, 0685/35, 0685/36 hrsz-ú ingatlanokra….