No comments yet

Bekölce, 2013. március 15.

Bekölce Község Önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm az  1848-1849-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulójának  rendezvényén, a nemzeti ünnepeink méltó ünneplésére állított emlékmű avatáson megjelent bekölcei lakosokat, meghívott vendégeinket.

A rossz idő ne vegye kedvünket, gondoljunk az 1848-as forradalmárokra, akik hóban, esőben harcoltak a szabadságért, a nemzetért.

Bekölce életében meghatározó, történelmi  a mai nap, hazánk nemzeti ünnepei,
1. március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja,
2. augusztus 20-a, az államalapító Szent István ünnepe,
3. október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja
méltó ünneplésére szerény,  de sokat mondó emlékművet avatunk.
A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország, vagy egy nép összetartozását ünnepli.
A három oldalú, obeliszkhez  hasonló  emlékmű leleplezése előtt szeretnék szólni a szimbólumokról.  
Első oldal: Március 15-e emlékére kokárda, Kossuth Lajostól idézettel:
„Soha le nem mondani, Soha el nem csüggedni, Ha kell mindig újra kezdeni!”
Második oldal: augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepére Magyarország címere, az úgynevezett történelmi koronás kiscímer,   hegyes talpú, hasított pajzson  a magyar szent korona nyugszik, megjelenik  a Kossuth címer. A címer alatt gróf Széchenyi Istvántól idézet:
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” Harmadik oldal:
A harmadik oldalon ábrázolt nagy Magyarország mindhárom nemzeti ünnepünkhöz köthető,  Kölcsey Ferenc idézettel:
„Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forrj egybe, magyar nép.”
Az emlékművet építtette: Bekölce Községért Alapítvány,  köszönet érte.
Külön megköszönöm a Tóth –Gránit 2006.  Kft ügyvezetőjének, Tóth József vállalkozónak a munkáját,  aki a temetői nagykereszt, az urnafal, a 2010. július 10-én avatott Uniós Emlékmű után, a mai napra elkészítette a gyönyörű, nemzeti ünnepeink emlékművét.
Rövid  bevezetőm után a nemzeti szalag átvágása következik, majd  az emlékmű leleplezésére.
Tegyük teljessé az avatást. Ezért felkérem Gyenes István plébános urat, szíveskedjék az alkotást felszentelni.
Megköszönöm a felszentelést.
Az ünnepi műsor előtt, amit a rossz idő miatt a kultúrházban tartunk felkérem az önkormányzat képviselőit,  a Bekölcei Nyugdíjasok Baráti köre, a Bekölcei Mozgássérültek Egyesülete, Bekölce Községért Alapítvány képviselőit az emlékmű koszorúzására.

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Ünnepségünk emlékmű avató része befejeződött. Programunk a kulturházban folytadódik. Megkérem Önöket szíveskedjenek oda átfáradani.

Bekölce, 2013. március 15.
dr. Horoghné dr.  Németh Katalin

Post a comment